Om Seats

SEATS

FORMÅL

Seats er et netværk af unge individer i alderen 20-35, der har ekstraordinære ambitioner for eget virke. Dette kan være som iværksætter eller ansat; fællesnævneren er et højt ambitionsniveau for karriere og egen person. Formålet med netværket er videndeling og motivation til at realisere egne og andres ambitioner. Vi udveksler erfaringer om, hvad der accelerer vejen mod målet og tilbyder sparring på udfordringer, der bremser den.

 

AGENDA

Netværket mødes første mandag i hver måned. Her vil der indledningsvist være tid til at hilse på hverandre efterfulgt af den egentlige agenda. Agendaen for møderne er først og fremmest videndeling. Gennem korte præsentationer af os selv, vores sejre og vores udfordringer opnår vi personlig og professionel indsigt i alles liv. Til hvert møde vil ét medlem få mulighed for at uddybe en udfordring på personligt eller professionelt plan, som de øvrige medlemmer vil få mulighed for at komme med indspark til.

 

MEDLEMMER

Alle medlemmer i netværket Seats udviser en særlig grad af ambitionsniveau, der bryder med normen. Deltageren har allerede formået at indfri egne ambitioner til en vis grad, men agter kontinuerligt at hæve barren for forventninger til egen formåen. Medlemmerne hverves i starten gennem eget netværk, hvorefter indstillinger af nye medlemmer sker til formanden for den pågældende gruppe.

Når antallet af en gruppes medlemmer overstiger 20, vil en ny gren af Seats blive dannet af halvdelen af de eksisterende medlemmer. På den måde bevares ånd og traditioner i den nye gruppe, der igen har som mål at vokse til 20 ambitiøse unge individer. Hele netværket Seats mødes 2 gange om året til sommer- og vinterfest.

 

RAMMER

Rammerne for mødet varierer fra gang til gang. Hvert møde har en ansvarlig for faciliteterne, der enten kan være af privat eller professionel karakter. Der vil være let bespisning til hvert møde, der ligeledes udvælges og arrangeres af det facilitetsansvarlige medlem.  

 

PRIS

Medlemskab i netværket Seats koster 5.000 om året og sikrer al administration af grupperne, månedens pris og forplejning til de enkelte møder samt seriøsitet blandt medlemmerne. Betaling sker via online betaling og i danske kroner. Faktura kan fremsendes, såfremt medlemmet ønsker at betale kontingent via et firma.